Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych użytkowników strony internetowej pod adresem: www.robotgentleman.com („Witryna”). Użytkownicy mogą za pośrednictwem Witryny zapoznać się z informacjami dotyczącymi przedmiotu działalności spółki Robot Gentleman sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Robot Gentleman” lub „Administrator”) i dostarczanymi przez Robot Gentleman grami oraz zapisać się do newslettera.

Niniejsza polityka ochrony prywatności zawiera postanowienia dotyczące danych osobowych Użytkowników Witryny, osób wyrażających zgodę na otrzymywanie newslettera, osób obserwujących Robot Gentleman w mediach społecznościowych oraz wysyłających zapytania na skrzynkę kontaktową Robot Gentleman.

Informacje zawarte w Witrynie są sprawdzane pod kątem poprawności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Witryny jak i w niniejszej polityce.

Robot Gentleman jest usługodawcą świadczącym na rzecz użytkowników drogą elektroniczną usługę, polegającą na udostępnieniu treści Witryny oraz umożliwieniu korzystania z jej funkcjonalności.

I. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

1. Tożsamość administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Witryny, osób obserwujących Robot Gentleman w mediach społecznościowych oraz osób wysyłających zapytania na skrzynkę kontaktową („Użytkownicy”) jest Robot Gentleman spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-758) przy ul. Garbary 64, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000582435, NIP: 9721258348, REGON: 362811241, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Z Administratorem, w sprawach dotyczących danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail: hello@robotgentleman.com, wpisując w tytule wiadomości „dane osobowe” lub na adres korespondencyjny: Robot Gentleman sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 64, 61-758 Poznań z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

I. Dane Użytkowników Witryny przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, t. j. wyświetlenia zawartości Witryny, w celu utrzymania sesji na niniejszej Witrynie, zapewnienia bezpieczeństwa, a także w celach analitycznych i statystycznych, zaś w razie wyrażenia zgody, w celach reklamowych.

II. Dane osób wysyłających wiadomość na skrzynkę kontaktową przewarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.

III. Dane osób obserwujących Robot Gentleman w mediach społecznościowych, wchodzących w interakcje z profilami marek należących do Robot Gentleman (fanpage marek należących do Robot Gentleman w serwisie Facebook, profil Robot Gentleman na Instagramie, Twitter, LinkedIn, Discord) przetwarzane są w celach marketingowych, w tym informowania o działaniach zawodowych podejmowanych przez Administratora, udzielania odpowiedzi na wiadomości obserwatorów.

IV. Dane osób, które zapisały się do newslettera Robot Gentleman przetwarzane są w celu wysyłki wiadomości o charakterze reklamowym, informowania o działaniach podejmowanych przez Administratora.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

I. Podstawą przetwarzania danych Użytkowników korzystających z funkcjonalności Witryny jest konieczność wykonania umowy (o świadczeniu usług drogą elektroniczną), której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”). Usługi powyższe (świadczone w ramach umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) są nieodpłatne, ich świadczenie rozpoczyna się w chwili, w której Użytkownik odwiedza Witrynę i w zależności, z jakich funkcjonalności Witryny korzysta, obejmują: przeglądanie treści udostępnianych w Witrynie (w tym w jej wszystkich podstronach), oglądanie filmików udostępnionych w Witrynie.

II. Podstawą przetwarzania danych osób wysyłających zapytania na skrzynkę e-mail Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na udzieleniu odpowiedzi na wysłaną wiadomość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

III. Podstawą przetwarzania danych osób, które zapisały się do newslettera przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w tym celu przez osobę, której dane dotyczą, zgody na otrzymywanie informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy, będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingu bezpośredniego kierowanych na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

IV. Podstawą przetwarzania danych osób, które obserwują Robot Gentleman w mediach społecznościowych oraz wchodzą w interakcję z jego profilami, w tym dodają komentarze, polubienia, wysyłają wiadomości jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu marki własnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

V. Podstawą przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych przy użyciu narzędzi oferowanych przez Google oraz HotJar jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Robot Gentleman, polegający na analizowaniu ruchu i zachowań Użytkowników Witryny i tworzeniu na tej podstawie opracowań analitycznych i statystycznych, aby optymalizować użyteczność i atrakcyjność Witryny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VI. Podstawą przetwarzania danych zbieranych za pomocą plików cookies, wykorzystywanych w celach reklamowych zbieranych przy użyciu narzędzi dostępnych za pośrednictwem platformy Google (i usług takich jak: Google Analytics, Google Ads) oraz Albacross, a także Facebook Pixel, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej przetwarzanie polega na zautomatyzowanym profilowaniu danych Użytkownika poprzez rejestrowanie historii przeglądania strony, a przez to monitorowaniu zainteresowań oraz lokalizacji Użytkownika za pomocą plików cookies (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazaniu danych do państwa trzeciego

Witryna

I. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: podmioty i organy, którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa udostępnia się dane osobowe, podmioty świadczące usługi dla Robot Gentleman, w tym usługi informatyczne (hostingowe) lub obsługi prawnej.

II. Dane Użytkowników, którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych oraz tych, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Google przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółkom z grupy Google (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=pl&ref_topic=3528231 .

III. Dane Użytkowników, którzy nie wyrazili sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez HotJar przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone spółce HotJar (HotJar Ltd. Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta) na potrzeby stosowania w Witrynie narzędzia HotJar. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem:

https://help.HotJar.com/hc/en-us/articles/360039027113-Processing-Personal-Data-in-HotJar.

IV. Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Facebook, przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone lub ujawnione Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland. Jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje o jego działaniach w Witrynie – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzonej przez Witrynie oraz sposobie korzystania z jej usług – będą przekazywane do ww. podmiotu niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka. Więcej informacji na temat tego, jak Facebook korzysta z plików cookie w powiązaniu z narzędziami biznesowymi Facebooka, znajduje się w Zasadach Facebooka dotyczących stosowania plików cookie ( https://www.facebook.com/policies/cookies ).

V. Dane Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach reklamowych, zbieranych z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez Albacross, przy wejściu na Witrynę zostaną powierzone lub ujawnione Albacross Nordic AB Company reg. Nr 556942 – 7338, Tegelbacken 4A, 111 52 Sztokholm, Szwecja. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem:

https://albacross.com/privacy-policy/ .

VI. Dane osobowe w powyższych przypadkach (II – V) mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak również do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z odpowiednimi decyzjami, w szczególności Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane.

Newsletter

Odbiorcą danych będzie podmiot świadczący dla Administratora usługę hostingu oraz podmiot dostarczający narzędzie Amazon SES, za pośrednictwem którego dokonywana jest wysyłka mailingu, czyli Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot w związku z tymi funkcjonalnościami, należy zapoznać się z następującym dokumentem:

https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr .

Dane osobowe w powyższym przypadku mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak również do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z odpowiednimi decyzjami, w szczególności Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane.

Media społecznościowe

Dostęp do treści wysyłanych wiadomości, pozostawianych komentarzy, reakcji na publikowane przez Robot Gentleman treści będą mieć dostawcy mediów społecznościowych, w których znajduje się profil marki Robot Gentleman, z którym dana osoba weszła w interakcję. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez dany podmiot, będący dostawcą danej platformy, należy zapoznać się z polityką prywatności tego podmiotu:

Facebook

Dostawca: Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Instagram

Dostawca: Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Twitter

Dostawca: Twitter International Company 1 Cumberland St S, Fenian St, Dublin 2, D02 AX07, Irleland

https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules 

LinkedIn:

Dostawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Discord:

Dostawca: Discord Netherlands BV Schiphol Boulevard 195, 1118BG Schiphol, Netherlands

https://support.discord.com/hc/pl/sections/115000344951-Polityka-prywatno%C5%9Bci

Dane osobowe w powyższych przypadkach mogą być przekazywane do państw trzecich (odbiorcom w państwach trzecich). Z informacji pozyskanych od wskazanych powyżej podmiotów wynika, że dane mogą być przekazywane do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, jak również do państw trzecich, w przypadku których zachodzi brak stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, jednak w takich przypadkach, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia wynikające ze standardowych klauzul umownych zgodnych z odpowiednimi decyzjami, w szczególności Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679; w takich przypadkach kopie ww. zabezpieczeń można uzyskać na wniosek od podmiotu, do którego dane są przekazywane.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

I. Dane Użytkownika zbierane w związku z przeglądaniem Witryny przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z tabelą stosowania plików cookies (zamieszczoną poniżej), jednak nie dłużej niż do czasu wyczyszczenia przez Użytkownika zawartości plików cookies w przeglądarce, z której usług Użytkownik korzysta. Dane Użytkowników są zbierane i analizowane z wykorzystaniem cookies, w tym narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Google, HotJar, Albacross, a także Facebook są przetwarzane do momentu zmiany ustawień polegającej na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem cookies.

II. W pozostałych przypadkach dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:

 1. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy, do czasu jej rozwiązania, a następnie w ograniczonym zakresie przez okres wskazany w lit. b poniżej;
 2. dane przetwarzane w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
 3. w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania przez Użytkownika, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;
 4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Użytkownika, chyba że Administrator wskaże swój nadrzędny nad prawem Użytkownika interes w dalszym przetwarzaniu tych danych. W przypadku wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, sprzeciw zostanie rozpatrzony zawsze zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą;
 5. w przypadku przetwarzania danych w ramach korespondencji e-mail prowadzonej z Użytkownikiem, dane przetwarzane są przez okres trzech miesięcy od zakończenia wymiany wiadomości.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub umowy osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 6. w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią, osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 7. w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym/umownym oraz konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym), ale w odpowiednim zakresie pozostaje warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, to znaczy jest niezbędne do korzystania z Witryny. Wszędzie tam, gdzie Administrator pyta o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, brak jej udzielenia spowoduje, iż Administrator nie będzie zbierał takich danych.

8. Przeglądanie Witryny i podstron

Przeglądanie Witryny wiąże się z koniecznością ujawnienia nam adresu IP oraz danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii umieszczanych przez Witrynę na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik. Na ich podstawie możliwe jest m. in. określenie kraju oraz operatora telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego dany Użytkownik łączy się z Witryną. Dane pozyskiwane automatycznie przez Witrynę to: adres IP Użytkownika, informacje o komputerze i połączeniu, typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny.

Dodatkowo – jednak wyłącznie w przypadku niedokonywania zmiany w ustawieniach przeglądarki – Witryna gromadzi dodatkowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty, sposób poruszania się po Witrynie itp., które są analizowane przy użyciu narzędzi oferowanych przez Google i HotJar, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych i analitycznych, co pozwoli na ulepszanie produktów i obsługi klienta niniejszej Witryny.

W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę, gromadzone dane wykorzystywane są także w celach marketingowych i reklamowych za pośrednictwem narzędzia Facebook Pixel i Albacross, aby kierować do Użytkownika reklamy za pośrednictwem innych witryn/portali, a także za pośrednictwem narzędzi oferowanych przez Google, w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych. Dane przetwarzane w celu marketingowym i reklamowym będą wykorzystane w celu analizowania tego w jaki sposób korzystasz z Witryny oraz kontrolowania prowadzonych działań reklamowych.

9. Bezpieczeństwo gromadzonych danych

Dane osobowe i inne dane o charakterze nieosobowym zgromadzone za pośrednictwem Witryny przechowywane są na bezpiecznym serwerze, a dostęp do danych ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych zgodnych z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Środki zabezpieczenia danych są dostosowane do wymagań RODO.

II. Pliki cookies

Niektóre z elementów Witryny mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to małe pliki zapisywane w przeglądarce Użytkownika. Umożliwiają przechowywanie dodatkowych danych związanych wyłącznie z Użytkownikiem. Pliki takie umożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika, pozwalają na dostosowywanie strony pod Użytkownika, a także przyspieszają niektóre operacje. Pliki cookies mogą być zapisywane jedynie na czas odwiedzin strony (sesja) lub przez konkretny, z góry określony czas. Witryna korzysta z następujących plików cookies:

 

Nazwa pliku cookies

Opis zastosowania

Pliki sesyjne

Przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej https://robotgentleman.com/, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony.

Pliki stałe

Przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

W każdej chwili Użytkownik może ograniczyć administratorowi dostęp do plików cookies. W tym celu Użytkownik powinien zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień może doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Witryny na urządzeniu, z którego Użytkownik będzie aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania z Witryny.

Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies. Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. 
Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

 1. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek 
 2. dla Internet Explorer pod adresem: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
 3. dla przeglądarki Microsoft Edge pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 4. dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 5. dla przeglądarki Opera pod adresem: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
 6. dla przeglądarki Safari pod adresem: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Zmiana ustawień polegająca na rezygnacji z umożliwienia zbierania danych z wykorzystaniem narzędzi Google, HotJar, Albacross lub Facebook nie powinna w żadnym stopniu ograniczyć możliwości korzystania z Witryny.